Logo Stadskoncept

Taggar: ,
Uppdragsgivare: Stadskoncept

Stadskoncept arbetar med projektutveckling i fastighetssektorn, hela vägen från skiss till färdigställande. Vi tog fram en effektiv logotyp med skissartad känsla.